Орос хэл суралцах хүсэлтэй хүмүүсийн анхааралд!

Compressed file

Орос хэл суралцах хүсэлтэй хүмүүсийн анхааралд!

 Оросын шинжлэх ухаан, соёлын төвийн дэргэд орос хэлний дамжаанууд ажиллаж байна.

Үүнд:

Нэг жилийн өдрийн дамжаа:

1-р  улирал - 2019.09.02-оос 2019.12.30-ийг хүртэл, 494 ак. цаг

2-р улирал - 2020.01.06-аас 2020.05.31-ийг хүртэл, 532 ак. цаг

Нийт орох цаг - 1024 ак.цаг

Нэг жилийн өдрийн дамжааны хичээл даваа гарагаас баасан гараг дуустал өдөрт 6 ак.цагаар 9.00 цагаас 13.50 цаг хүртэл хичээллэнэ.

Нэг жилийн төлбөр - 2 500 000 төгрөг, төлбөрийг 1 250 000 төгрөгөөр улиралаар хувааж төлнө.

12-р ангийн сурагчдад зориулсан нэг жилийн өдрийн дамжаа:

1-р  улирал - 2019.09.09-оос 2019.12.30-ийг хүртэл, 192 ак. цаг

2-р улирал - 2020.01.06-аас 2020.05.31-ийг хүртэл, 240 ак. цаг

Нийт орох цаг - 432 ак.цаг

Нэг жилийн өдрийн дамжааны хичээл долоо хоногт гурван удаа (даваа, лхагва,  баасан гарагуудад) өдөрт 4 ак.цагаар 15.00 цагаас 18.15 цаг хүртэл хичээллэнэ.

Нэг жилийн төлбөр - 1 000 000 төгрөг, төлбөрийг 500 000 төгрөгөөр улиралаар хувааж  төлнө.

Оройн дамжаа (2 сарын):

2019.10.01-ээс 2019.11.29-ийг хүртэл

Нийт орох цаг - 52 ак.цаг

Оройн дамжааны хичээл долоо хоногт гурван удаа 18.15 цагаас 19.45 цаг хүртэл хичээллэнэ.

Дамжааны төлбөр200 000 төгрөг.

Оройн дамжаа (2 сарын):

2019.12.01-ээс 2020.02.05-ийг хүртэл

Нийт орох цаг - 52 ак.цаг

Оройн дамжааны хичээл долоо хоногт гурван удаа 18.15 цагаас 19.45 цаг хүртэл хичээллэнэ.

Дамжааны төлбөр - 200 000 төгрөг.

Зуны эрчимжүүлсэн дамжаа:

2020.06.15-аас 2020.07.31-ийг хүртэл

Нийт орох цаг - 180 ак.цаг

Оройн дамжааны хичээл долоо хоногт таван өдөр 9.00 цагаас 14.00 цаг хүртэл хичээллэнэ.

Дамжааны төлбөр - 400 000 төгрөг.

Лавлах утас: 11-45-28-70, 11-45-29-59, 11-45-33-04