Оросын Холбооны Улсын Үндсэн хуулийн 25 жилийн ой

Compressed file

Өмнө яг энэ өдөр бүх ардын санал хураалтаар Оросын Холбооны Улсын төрийн байгуулалт, иргэдийн үндсэн эрх, эрх чөлөөний баталгаа болсон Үндсэн хууль батлагдсан юм.

Үндсэн хууль нь иргэний тайван байдал эв нэгдэлийн бөаталгаа бөгөөд улс төр, олон нийтийн янз бүрийн хүчнүүдийг нэгтгэж, Орос орны олон зуун жилийн түүхийн хугацаанд хуримтлуулсан туршлагыг тусган, улс орны цаашдын хөгжлийн стратегийг тодорхойлж байна.

Уг ойг тохиолдуулан Россотрудничество агентлагийн төлөөлөгчийн газруудад олон үндэстэн ястантай улсын нэгдэл, түүний түүх, Эх орныхоо сайхан ирээдүйн төлөө хүлээх бидний хариуцлагыг сануулах зорилго бүхий  сэдэвчилсэн олон арга хэмжээг зохион явуулна.