2018 оны гуравдугаар сарын 18-нд Оросын Холбооны Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгууль

Compressed file

2018 оны гуравдугаар сарын 18-нд Орос Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгууль болно. Өөрийн нэр дэвшигчийн төлөө саналаа та гадаадад байсан ч өгч болно.   

Орос Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг  Оросын Холбооны Улсын Сонгуулийн төв комиссийн сайт дээр байршуулсан байна. 

Оросын Холбооны Улсын нутаг дэвсгэрийн гадна байгаа Орос Улсын иргэдийн санал өгөх тухай мэдээллийг мөн  Оросын Холбооны Улсын Сонгуулийн төв комиссийн сайт дээрээс авч болно. 

Cайт.